09 Jan
09Jan


 חינוך

כל החדשות בקליק אחד !

משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי יסייעו בניפוק ערכות אנטיגן ביתיות לכל תלמיד/ה ואיש צוות חינוכי על מנת לשמור על רציפות לימודית במצב של תחלואה,  ככל הניתן .

: לאור עדכון מדיניות הבידוד והדרישה לבצע בדיקות אנטיגן ביתיות,  משרד החינוך,  משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי יסייעו בניפוק ערכות אנטיגן ביתיות לכל תלמיד/ה ואיש צוות חינוכי על מנת לשמור על רציפות לימודית במצב של תחלואה,  ככל הניתן .
החל מהיום(10.1) תחל חלוקת ערכות בדיקת אנטיגן ביתית לתלמידים ולצוותי החינוך בשני שלבים:
שלב א' - גנ"י וביהס יסודי וצוותי חינוך במיידי .
שלב ב' - חט"ב ועל יסודי וצוותי חינוך.
מצ"ב מסמך הנחיות ארגוניות של משרד החינוך לתכנית החלוקה.
יש להנחות ולפעול בהתאם.
על הרשויות המקומיות להיערך בהתאם למסמך המצורף ולעדכן את חדר מצב מחוז צפון על הכנת הערכות וסיום החלוקה לאנשי הצוות החינוכיים והתלמידים.
בהצלחה,
-


במסגרת עדכון מדיניות בדיקות למי שנחשפו למאומת החל מה 7.1.2022 משרד הבריאות מאפשר לנאמני הקורונה בבתי הספר היסודיים לבצע בדיקות אנטיגן לתלמידים ולצוותי החינוך אשר באו ב"מגע הדוק" עם מאומת.
מטרות התכנית :א. ביצוע דיגום מהיר לתלמידים ואנשי צוות שהתגלה כי נחשפו לנגיף הקורונה במהלך יום הלימודים, על מנת לקטוע ולצמצם ככל האפשר את שרשרת ההדבקה והתפשטות הנגיף בבית הספר ועל מנת לאפשר לתלמידים שגרת לימודים רצופה.
ב. להנגיש את הבדיקות המהירות לתלמידים בבתי הספר היסודיים ולצוותי חינוך בבית הספר בשעות הלימודים.
הקווים המנחים ; א. הבדיקות יתבצעו ע''י נאמני בית הספר היסודיים בלבד.
ב.הבדיקה תתבצע אך ורק במקרה הודעה על חשיפה למאומת שנתקבלה במהלך שעות הלימודים בבית הספר, לכלל התלמידים וצוותי החינוך שבאו עימו במגע הדוק .
ג.הדיגום יתבצע רק ע"י נאמן קורונה אשר הוסמך ע"י מד"א ע"פ הנוהל - ציוד מיגון והקפדה על היגיינה.
מצ"ב הנוהל
מידי יום יתקיימו תדריכים ודיוני סטאטוס ברמת המטה והמחוזות על מנת להשלים את כל המהלך בהיבטים הלוגיסטיים והתקשוביים.
היערכותכם בהתאם

  חשבנו שיעניין אותך גם : 

 צרכנות ועסקים

 לייף סטייל

מתכונים ואוכל


 חוק ומשפט

הורוסקופ שבועי

מספרים ש...