נוף הגליל קופצת כיתה


18 Jul
18Jul

נטו העמקים > חדשות נטו העמקים > נוף הגליל בחדשות

נוף הגליל קופצת כיתה

נתוני משרד החינוך שפורסמו השבוע מצביעים על עלייה של  10.5% בזכאות לבגרות

% 77.9 מתלמידי נוף הגליל היו זכאים לבגרות בשנת הלימודים תשע"ח, מתוכם % 34.3 סיימו 5 יחידות מתמטיקה. "מדובר בהישג האדיר שלראשונה מציב את העיר בראש טבלת הישגי הבגרות באזור הצפון נמסר מהעירייה וצוין כי הנתונים מאז כניסתו של ראש העיר, רונן פלוט, מצביעים על עלייה מתמדת בשיעור מצטבר של 14.5% בתוך שלוש שנים. "להשקעה יש תוצאות" אמר בתגובה ראש העיר, רונן פלוט, וציין את המשאבים האדירים שהעירייה משקיעה בתחום החינוך, הן בהיבט הפדגוגי לימודי והן בהיבט הפיזי בכל הקשור להצטיידות ולסביבת הלימודים.בתחילת השבוע פורסמה על ידי משרד החינוך "התמונה החינוכית" שמדרגת את הישגי הבגרות בערים השונות. התמונה בנוף הגליל מצביעה על עלייה בשיעור הגבוה ביותר באזור הצפון. גם בזכאות לבגרות מוגברת במקצועות מתמטיקה ואנגלית נרשמה עלייה ולפיה שיעור הזכאים לבגרות באנגלית ברמה של 5 יחידות זינק ל 34.3% לעומת 18.2% בשנה הקודמת.


"הצבנו את החינוך בראש סדר העדיפויות העירוני ופעלנו ללא לאות לגיוס משאבים חסרי תקדים והקצאתם לקידום הישגי התלמידים לרבות הקמת בית קק"ל למצוינות, כניסתה של קרן רש"י למערך החוסן הקהילתי, הרחבת תכנית מחשב לכל ילד והכללת העיר בתכנית המחשבים ההיברידים – ההשקעה העצומה הזאת נותנת את פירותיה ואין מאושר וגאה ממני על כך". סיכם ראש העיר פלוט והודה לאנשי החינוך העושים במלאכה לראש מנהל החינוך, אורנה פישר ולעובדי אגף החינוך, למנהלי בתי הספר התיכוניים בעיר, למורים ולצוותים החינוכיים: "בעיקר אני רוצה להודות לתלמידות ולתלמידים שעשו את הקפיצה האדירה, אנחנו יכולים לספק להם את כל התנאים האופטימאליים אבל בסף ההישג הוא שלהם נטו."