4 דקות קריאה
22 Apr
22Apr


כל החדשות בקליק אחד !


התוכנית האסטרטגית האחרונה בתחום הוותיקים נעשתה לפני כעשור והתמקדה בהיבטים קהילתיים, ללא מענה לצרכים הפיזיים של הוותיקות והוותיקים בתחום המועצה.

מביטים קדימה לגיל השלישי!

ותיקי העמק לוקחים חלק פעיל ומשמעותי כחלק מתכנית אב בנושא הזדקנות מיטבית שמקדמת המועצה האזורית עמק יזרעאל

התוכנית האסטרטגית האחרונה בתחום הוותיקים נעשתה לפני כעשור והתמקדה בהיבטים קהילתיים, ללא מענה לצרכים הפיזיים של הוותיקות והוותיקים בתחום המועצה. 

בשנים האחרונות נצבר ידע רב בנושא, במיוחד במהלך תקופת הקורונה. זאת, לצד גידול משמעותי באוכלוסיית הוותיקים בעמק והקמת תכניות לאומיות לקידום תחום זה.


על פי התחזיות הדמוגרפיות של המועצה בשנת 2030 תהווה אוכלוסיית הוותיקים כרבע מתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל. ישנם יישובים בהם אוכלוסיית הוותיקים תכפיל את עצמה תוך עשור.

לאור זאת, הוחלט במועצה להוציא לפועל תכנית אב בנושא הזדקנות מיטבית, לקידום מענים שונים עבור ותיקות וותיקי העמק.

מטרות התוכנית: קידום שיתופי פעולה רב-תחומיים, מיצוב אוכלוסיית והוותיקים כנכס לקהילות העמק, יצירת תשתית תכנונית ומשימות לביצוע, קידום סוגיות קהילתיות ופיזיות ואסדרה של מערכת השירות היישובית והמועצתית.

בהסתמך על מיפויים שנעשו בנושא, תיבנה ותיכתב תכנית עבודה עם המלצות לפעולה, אחד ההיבטים החשובים בתכנית נוגע בנושאים הפיזיים, כגון: התאמת הדיור ביישובים לגיל השלישי , בדיקת מבני הציבור ביישוב והתאמתם לשימוש אוכלוסיית הוותיקים.
המועצה רואה בשיתוף הציבור נדבך חשוב בהכנת התכנית, כחלק מתהליך זה נשאלה שאלה באמצעות מערכת של חברת 'תובנות' בנושא דיור רב-דורי ביישובי המועצה. תושבים רבים נכנסו לאתר שנבנה במיוחד והשיבו על השאלה, מהו פתרון הדיור המועדף עליהם ומה נדרש בכדי שירצו להמשיך להתגורר ביישובם.

כליל כנעני, מנהל מחלקת תכנון אסטרטגי במועצה, אמר: "אנו סבורים שגיוון היצע הדיור ביישובים יספק מענה מיטבי לאוכלוסיות מגוונות יותר ויעזור בהשגת היעד האסטרטגי של יצירת יישובים רב-דוריים. היעד שלנו כמועצה, הוא לאפשר ככל הניתן, היצע דיור מגוון מהגיל הרך ועד בגרות, לצד התחשבות במאפיינים דמוגרפיים שונים.

אנחנו מזהים פער בין צרכי התושבים והיישובים לבין המענה שניתן בפועל. לפער זה סיבות רבות, כאשר רובן המכריע נעוץ בחסמים רגולטוריים שונים ברמה הלאומית. אנחנו מנסים לפתור אתגרים אלה יחד עם שאר המועצות האזוריות.

בפרק הדיור ביקשנו להבין מתושבינו הוותיקים אילו פתרונות דיור יעזרו ו/או יגרמו להם להישאר ביישוב במהלך הגיל השלישי."

עלו חמש תובנות עיקריות מתוך תהליך שיתוף הציבור:

יחידות דיור מותאמות לגיל השלישי -יצירת מגוון אפשרויות דיור לתושבי המועצה הכוללים יחידות דיור

קטנות וחד-מפלסיות ויחידות קרקע הכוללות גינה קטנה, יהוו פתרון דיור טוב לצרכי הגיל השלישי.

הנגשת ותחזוק הבית הנוכחי  -על אף הצרכים המשתנים, קיים רצון מצד התושבים להישאר בביתם הנוכחי, אך לקבל עזרה בהנגשתו ותחזוקו. 

הקמת מרכז לפעילות קהילתית  -על מנת להפיג בדידות ויצירת קהילה תומכת, יש לקיים פעילויות חברתיות ותרבותיות, פעילויות ספורט ופנאי לגיל השלישי. במקרה של פעילויות מחוץ ליישובים, יש לספק הסעות

מסודרות. בנוסף, יש ליצור מעורבות חברתית של הדור הצעיר.

התאמת שירותי הרפואה, הרווחה והסיעוד לאוכלוסייה המתבגרת  –הגדלת זמינות שירותי הרפואה של כלל הקופות ביישובי המועצה, צמצום המתנה לתורים והנגשת קבלת תרופות.
  עקבו אחרינו


בריאות - כללית : מעכשיו תרופות מבית המרקחת באמצעות שליח עד הבית

שווה צפייה: 6 הדברים הכי מיוחדים בגולן

רשת מרפאות כללית סמייל 

מרחיבה את תחום שירותי האסתטיקה הדנטלית המוצעות במרפאותיה בעפולה