5 דקות קריאה
26 May
26May

הבשורה: ירידה חדה בסך תלונות הציבור המלמדת על טיפול מיטבי של יחידות העירייה בפניות הציבור בטרם אלה הופכות לתלונות מגיעות לשולחנו של המבקר.

 

מבקר עיריית עפולה והממונה על תלונות הציבור, בני אליהו הגיש את דוח תלונות הציבור לשנת 2023. הבשורה: ירידה חדה בסך תלונות הציבור המלמדת על טיפול מיטבי של יחידות העירייה בפניות הציבור בטרם אלה הופכות לתלונות מגיעות לשולחנו של המבקר. 


דוח תלונות הציבור לשנת 2023 הוגש השבוע לראש העיר אבי אלקבץ ויוגש בתחילת השבוע הבא גם לחברי מועצת העיר. הדוח כולל נתונים סטטיסטיים באשר להתפלגות התלונות לפי מחלקות ואגפי העירייה והוא נכתב על ידי מבקר העירייה בני אליהו הממונה גם על הטיפול בתלונות הציבור. 

סך התלונות אל היחידה לתלונות ציבור בשנת 2023 עמד על 100 תלונות בלבד המהווים ירידה של כ-45 % מסך התלונות שהגיעו ליחידה ביחס לאלה שבשנת 2022 ואשר עמד על 185.  השוואת נתוני היקף הפניות ופילוח הגורמים הפונים בשנת 2023 ביחס לשנת 2022 מעלה כי סך התלונות שהתקבלו ישירות מתושבים בשנת 2023 ביחס לשנת 2022 ירד כמעט בחמישים אחוזים ובשיעור היחסי ירד מ-91 אחוזים מכלל הפניות ל-83 אחוזים. 

בניתוח התפלגות התלונות לפי מחלקות, ניתן להבחין בירידה בכמות התלונות בכלל האגפים כאשר אגף שפ"ע שעמד במקום הראשון במספר התלונות שנה שעברה ירד למקום השלישי עם קיזוז של כשני שלישים מהתלונות (מ29 תלונות אשתקד ל-13 בלבד השנה). בשנת 2023 מירב התלונות היו בתחום של תכנון ובנייה אך יחד עם זאת מדובר בירידה של כ – 45 אחוזים ביחס לסך התלונות בשנת 2022 כאשר למעלה ממחצית התלונות נמצאו לא מוצדקות. שני ברשימה, אגף הפיקוח שסך התלונות בעניינו עמד על 15 תלונות גם כן אולם שליש בלבד נמצאו מוצדקות.

מבקר העירייה סיכם את הדוח ואמר: "מטרת היחידה לתלונות הציבור היא לסייע לפונים אליה, ובמיוחד לאוכלוסיות הראויות לקידום, כגון קשישים ואנשים עם מוגבלות. לצד הסיוע לפרט, ההגנה על זכויותיו וקידום רווחתו עשוי הבירור של תלונה מסוימת לחשוף ליקויים כלליים שאינם נוגעים רק למתלונן היחיד. במקרה כזה יעיר הממונה על הצורך בתיקון הליקוי

המערכתי ויוודא שהליקוי אכן תוקן. תודה לראש העיר אשר מקבל בנפש חפצה את הערות היחידה ועוקב אחר תיקון הליקויים ככל שיש כאלה וכן תודה למנכ"ל העירייה ולכל בעלי התפקידים על שיתוף הפעולה והפתיחות בעת בירור התלונות, על הרצון לעזור לתושבים, לייעל ולשפר את המערכת העירונית והשירות לתושב". 


אחת ולתמיד: הדרך הכי טובה להשתמש בשום - בלי לקלף אותו

פלטת גבינה מקצועית בהכנה ביתית


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.