09 Feb
09Feb

תמר: מרחיבים את קהל הלקוחות

על השאלה מדוע הוחלט דווקא עכשיו להתמקד בפלח השוק הדתי החרדי, אומר לנטו העמקים שלומי רובין מנהל התחנה : "המגזר החרדי הינו מגזר חשוב לצמיחה של תמר (יעד), מאחר והוא חלק מאוכלוסיית העיר עפולה והסביבה.

תמר (יעד)  פונה לכל מגזרי האוכלוסייה בעפולה והעמקים  בשפה בתוכן ובמדיה המתאימים ומיוחדים לכל מגזר. מאחר ובעולם הדלק המגזר החרדי הוא פלח לקוחות עם כוח קנייה ומשקל מכובד, הרי שמתן מענה מתאים ללקוחות אלו, הוא בעצם הרחבה של קהל הלקוחות הקיימים בתמר  כיום.

"כחלק מהעבודה עם המגזר החרדי, אך טבעי כי נדבר איתו בשפתו ונתקשר איתו דרך הערכים החשובים לו כמו תחנות השומרות שבת, המכבדות את רגשותיו".
ראוי לציין כי מיתוג התחנה שומרת שבת, נובע לא רק מסיבה תדמיתית אלא גם מגישה פרקטית. מתברר כי בהלכה היהודית יש איסור "לסייע ביד עוברי עבירה". משמעות הדבר, היא שכאשר יש ליהודי שומר מצוות אפשרות לבחור, הוא יעדיף לקנות אצל מי ששומר שבת ובכך לחזק אותו כלכלית. במקביל הוא יעדיף להימנע מלקנות במקום שאיננו שומר שבת, דבר שעלול לחזק מבחינה כלכלית את מי שעובר עבירה של חילול שבת. 

  חשבנו שיעניין אותך גם : 

 צרכנות ועסקים

 לייף סטייל

מתכונים ואוכל


 חוק ומשפט

הורוסקופ שבועי

מספרים ש...