3 דקות קריאה
12 Mar
12Mar

החל מה-1.8.2024 הקנס יעמוד על 100 שקלים עקב הצורך לתת לציבור זמן להכיר את החובות החדשות המוטלות עליו, לאחר השנה הראשונה ואילך הקנס יהיה 750 שקלים

ביום 18.12.2023 ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תיקון לתקנות התעבורה של משרד התחבורה שנועדו להסדיר את רישומם של כלים ממונעים קלים – אופניים וקורקינטים חשמליים. כניסת החוק לתוקף- 1.8.2024.בהתאם לתיקון, בעלי אופניים וקורקינטים חשמליים המורשים לרכוב (מעל גיל 16 ועברו מבחן כשירות לרכיבה או תאוריה לנהיגה) יחוייבו ברישום במאגר רשות הרישוי ובהתקנת לוחית זיהוי על הכלים. מספר הרישוי יהיה אישי לרוכב, וניתן יהיה להעבירו מכלי לכלי, אך לא מאדם לאדם.מהו העונש/קנס לרוכב שייתפס ללא לוחית?

משרד התחבורה גיבש תיקון לתקנות התעבורה לפיו, מוצע כי בשנה הראשונה (החל מה-1.8.2024) הקנס יעמוד על 100 שקלים עקב הצורך לתת לציבור זמן להכיר את החובות החדשות המוטלות עליו ולהיערך לעמידה בהן בלי לשאת בנטל עונשי כבד.

אחר השנה הראשונה ואילך הקנס יהיה 750 שקלים לאור החשיבות הרבה שמייחסת הממשלה לאפשרות לזהות את הכלים. זיהוי הכלים יאפשר אכיפה של עבירות הרכיבה השונות (כגון רכיבה על מדרכה) או איתור נוהג שהיה מעורב בתאונה, גם אם נמלט.התיקון כפוף לאישור של ועדת הכלכלה. גם כאן, ככל שיתקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא וכן יבוצע התיקון לתקנות – ייצא עדכון מסודר.מי יאכפו את נושא רישום הכלים?נכון לכניסת החוק לתוקף, רק שוטרים. אמנם, הכוונה היא שגם פקחים יוסמכו בעתיד לאכוף עבירה של אי התקנת לוחית זיהוי (כפוף לאישור ועדת הכלכלה). ככל שיתקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא – ייצא עדכון מסודר לציבור.האם הקנסות הקיימים על ביצוע עבירות כמו אי חבישת קסדה (100 שקלים) ישתנו או יישארו זהים לעכשיו?אין שינוי בקנסות הנוכחיים.האם ניתן לתת דו"חות ולקנוס קטינים?גיל הוצאת תעודת זהות בישראל הוא 16, לכן ניתן לתת דו"ח לקטינים מתחת לגיל 18.האם ניתן להעביר לוחית רישוי בין כלים חשמליים שונים?כן. לוחית הרישוי החדשה היא על שם הרוכב. לכן, אם ברשות הרוכב מספר כלים, ביכולתו לרכוב על כל אחד מהם עם אותה לוחית הרשומה על שמו. ניתן לרשום עד 20 כלים ברישום אחד.כיצד יעבוד רישוי הכלים החשמליים השיתופיים להשכרה?בדומה להשכרת רכב שיתופי, לכלי החשמלי השיתופי להשכרה תהיה לוחית הרישוי אורגנית שלו ובמהלך תהליך הרישום להשכרה בו המשכיר יזין את פרטיו במערכת, יהיה ידוע בכל רגע נתון מיהו הרוכב.האם הכלים החשמליים יידרשו בביטוח חובה/צד ג/מקיף?לא, הכלים החשמליים לא יידרוש בביטוח.מהו מחיר הנפקת לוחית רישוי לכלי חשמלי ממונע?70 שקלים.

במשרד התחבורה מדגישים כי הרכיבה על כלים חשמליים מותרת רק למי שברשותו רישיון נהיגה, או למי שעבר בהצלחה מבחן תיאוריה רגיל, או בחינה ייעודית לרכיבה. הרכיבה מותרת בשבילי אופניים (או בכביש אם אין שביל). הקפידו על חבישת קסדה בכל רכיבה.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.